KlanRUR LIVE @ Twitch

(ukoliko smo live, to ćete moći da vidite ovde)

Gledajte live video sa klanrur na www.twitch.tv